OP PIK Úspory energie V. Výzva
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019449
Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK PLAST, spol. s r.o.
Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK PLAST, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

TECHNICKÉ VÝLISKY

nabídka

VLASTNÍ VÝROBKY

nabídka